Kørekort

Pt: giver vi ikke kørekort til kategori B, Men vi laver en del generhverver, så skal du generhverve, er du meget velkommen til og kontakte os.

At erhverve et kørekort skal tages alvorligt, men der skal være plads til et smil.

Som 17 årig kan du fra 1. januar 2017 erhverve kørekort. Du skal have den samme undervisning som de 18 årige, du må bare ikke køre alene før du bliver 18 år.

Undervisningen må dog påbegyndes 3 måneder før din fødselsdag.

Undervisningen følger justitsministeriets undervisningsplan, hvilket sikre dig, at du får en trinvis indlæring. Dette vil sige at du får teorien gennemgået i teorilokalet, og bagefter får du så afprøvet det i praksis i bilen. Du og jeg skriver begge under på lektionsplanen, som er min og din garanti for at du får den lovpligtige undervisning overfor den motorsagkyndige fra politiet.

Før du kan få kørekort til almindelig personbil, skal du som minimum have følgende undervisning:

  • 29 lektioner i teori
  • 4 lektioner på manøvrebanen (Køreteknisk Anlæg) se eksempel under Video
  • 16 lektioner i skolevognen på vej (1 kørelektion i mørkekørsel)
  • 4 lektioner på glatbanen (Køreteknisk Anlæg) se eksempel under Video

Uddannelsen tager ca. 8 uger

Her benyttes Køreteknisk Anlæg i Hjørring, beliggende på Vester Hedevej 260. Her kører vi på et lukket asfalt område, hvor vi bl.a. øver: Igangsætning, vending, bakning, slalomkørsel, standsning og parkering.

Varighed: 4 X 45 minutter.

Hvem siger i øvrigt at teori er kedelig? Det er noget man ofte hører, men det er ikke mere kedeligt end underviseren gør det til. Jeg har ofte hørt det modsatte, nemlig at eleverne siger, at det bestemt ikke var så kedeligt som de havde hørt fra andre.

Fra første dag, skal du gøre alt, for at møde op hver gang, da teoriundervisningen skal ske skematisk, hvilket vil sige at teori og kørsel hænger nøje sammen.

Teoriundervisningen foregår med understøttelse af billeder af trafiksituationer og eksempler fra lokalområdet, hvilket gør forståelsen og indlæringen lettere for dig. I slutningen af teoriforløbet, får du en del ekstra teoriprøver, så du rigtig er forberedt til den endelige teoriprøve.

Den endelige teoriprøve er en afkrydsningsprøve, som består af 25 billeder, hvor alle billederne skal besvares med et "ja" eller "nej". Man må højest have fejl i 5 billeder for ikke at dumpe. Hvis man dumper, og har behov for lidt mere teoriundervisning, koster dette intet, man har jo betalt for teorien. Det eneste man skal betale, er et nyt prøvegebyr på 1170 kroner.

Teorien holdes enten tirsdag eller torsdag, en gang om ugen, afhængig af hvilke hold man er på, fra 17:00 til 19:30 og holdes ude på Køreteknisk Anlæg.

Disse lektioner er tilrettelagt således, at du lærer mest muligt. Der er fra Justitsministeriet fastsat et minimumstal på 16 x 45 minutter, hvoraf den ene af disse lektioner er mørkekørsel (kørsel efter solnedgang).

Undervisningsplanen fastsætter jo 16 lektioner, men har man behov for flere for at lære det rigtig, ja så kører man selvfølgelig de lektioner der er behov for.

Afbestilling af en kørelektion skal ske senest dagen før inden klokken 12:00, ellers skal der betales for lektionen, selvom den ikke køres.

Efter turen på "kravlegården", begynder så kørsel på vej, hvor man starter på en bred, god, lige og meget rolig vej, uden de helt store forhindringer. Denne kørsel efterfølges så af kørsel i villakvarterer, efterfulgt af kørsel i by, motorvej- og motortrafikvej, samt 1 lektion i mørke.

Til sidst i forløbet, kører vi også en tur til Aalborg, hvor vi får mulighed for at prøve en anden form for bykørsel, end den vi møder i Hjørring. Det er min erfaring at eleverne lærer meget af denne tur.

I slutningen af hele forløbet skal man på køreteknisk kursus. Kurset varer ca. 4 x 45 minutter, med en kort pause midtvejs, og gennemføres som alle de andre ting også på Køreteknisk Anlæg i Hjørring.

Man kører i hver sin bil og alene under hele kurset. Man øver korrekt betjening af bilen ved forskellige hastigheder, på både tør og glat vej.

Når man så har været det ovennævnte igennem, så skal man til køreprøve, som er den praktiske prøve. Prøven består af en mundtlig overhøring af de praktiske ting, som man skal vide om bilen. Det drejer sig om: bremserne, styretøj, lys, lygter, tegngivningsapparater og dæk. Bagefter skal man så køre en tur med den prøvesagkyndige, som så vil bedømme dine færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken.

Prøven varer mellem 25 og 45 minutter, og foretages i min skolevogn, hvori du også har modtaget din undervisning, så du skal altså ikke til at lære en ny bil at kende.

Vigtige informationer

Pr. 1. juli 1999, skal alle elever følge undervisningen i den rækkefølge som ministeriet har vedtaget. Du skal for hver lektion underskrive på, at du er blevet undervist i de emner denne lektion indeholder. det er derfor vigtigt, at du afsætter den fornødne tid til at erhverve dit kørekort. Såfremt du f.eks. ikke kommer til en teorilektion, kan du ikke komme videre før du har haft denne lektion.

Lektionsplanen indeholder de lektioner der skal gennemgås, såvel i teorilokalet, som i skolevognen. Undervisningsplanen angiver at du skal deltage i mindst 29 teorilektioner, og mindst 24 lektioner i skolevognen. En lektion er en tidsenhed af 45 minutters varighed. Fra 1. februar 2000, er der indført nye regler som indebærer, at du skal begynde forfra, hvis du ikke har fulgt lektioner over en periode.